Lupahinnat

JOUKAMON KALAVEDEN OSAKASKUNNAN KALASTUSLUPAMAKSUT v.2022
Yleistä:
- Verkkomerkit: kaikille samanlaiset. Väri on mintun vihreä ja teksti: 2022 Joukamon kalaveden osakaskunta.

OSAKKAAT:
Verkkoluvat ovat voimassa 2022
Hinta 2,50 € / yksi verkko.
Isorysät 50,00 €/ kappale.
Nuotta 50,00 €/kappale
Katiska maksuton
Vetouistelu maksuton
Viehepyynti maksuton
Koukkupyynti maksuton
Rapumerta maksuton


KYLÄSSÄ MUUTOIN KUIN TILAPÄISESTI ASUVAT KESÄMÖKKIEN OMISTAJAT:
Kalastuskunnan alueella, jossa on yhteistä vesialuetta ja joka rajoittuu toiseen
kalastuskuntaan.
Joukamon pohjoisrannan ja Pöllöjärven mökkiläiset.
- Luvan hinta 35,00 € / vuosi

– Sisältää 5 verkkoa a` 30 metriä, katiska- ja koukkupyynnin.KALASTUSOIKEUTTA VAILLA OLEVIEN TILOJEN OMISTAJAT JA PIENOSAKKAAT
LOHKOTTUJEN TILOJEN OSALTA:
Luvan hinta 35,00 € / vuosi
Sisältää 5 verkkoa, 30 m, katiska- , koukku- ja rapumertapyynnin.


TURISTILUVAT:
Viehe
● Piiksitammi, Multikoski ja Penninkiluomajoki  rajoitus: kalastus sallittu 1.6-30.8. välisenä aikana
1 vrk 10,00 €, 2 vrk 15,00 €, viikko 25,00 € ja kalastuskausi 35,00 € yhdellä
vieheellä/vavalla
Alle 18 vuotiaat, lupahinnoista 50 % alennus.
Alle 10 vuotiaat, kalastus ilmaista.


Vetouistelu
● useammalla, kuin yhdellä vavalla 10,00€/vrk, 30,00 €/kausi.


Verkko
Luvan hinta 9,00 € / viikko / yksi verkko/, pituus 30 metriä.


Nuotta
● Luvan hinta 300,00 €/kalenterivuosi. Hoitokunta päättää luvan myynnistä.


Katiska
● 5,00€/kalenterivuosi.


Rapumerta
● 30 €/kalenterivuosi, max.10 rapumertaa


MÖKIN OMISTAJAT, JOTKA VUOKRAAVAT MÖKKEJÄ:
Vuokraajalle: Perhekohtainen lupa 30,00 € / 5 verkkoa, pit. 30m tai katiskaa /
viikko, sisältää katiska ja koukkupyynnin.

Rapumerta 30€/kalenterivuosi, max. 10 rapumertaa


VERKKOLALASTUKSEN VAIHTOLUVAT:
Kemilän,- Koskenkylän ja Kärpänkylän kalastuskunnat:
Myydään osakkaille enintään 8 verkkoa. Luvan hinta: Kärpänkylä 2,50 € verkko/ vuosi. Kemilä ja Koskenkylä 5,00 € / verkko / vuosi.


KALASTUSKUNNAN JA METSÄSTYSSEURAN MAJAN VUOKRAAJAT:
Vuokran hintaan sisältyy kalastusoikeus 5 :llä verkolla tai viehekalastusoikeus Multikoskella, Piikstammella ja Penninkiluomajoella.


RAJOITUKSET:
Pöllöjärvi: verkon silmärajoitus 40 mm/8verkkoa/pyyntikunta
Kopatti: verkon silmärajoitus 45 mm/8 verkkoa/pyyntikunta
Kuurna: verkon silmärajoitus 40 mm/8 verkkoa /pyyntikunta
Kovajärvi: verkon silmärajoitus 40 mm/8 verkkoa/pyyntikunta
Lusminki: verkon silmärajoitus 35 mm/8 verkkoa/pyyntikunta
Pintaverkot: silmärajoitus selkävesillä 60 mm ( ei muikkuverkot )
Pitkäsiiman käyttö kielletty seuraavissa lohen nousureitillä olevissa
vesistöissä: Multijärvi, Vuolajärvi, Välijärvi, Tiirakkajärvi, Syväjoki, Joukamo,
Piiksiselkä.
Verkkokalastus virtaavissa vesissä kielletty. Vesistöissä kieltomerkit.
Rajavyöhykkeellä (Multijärvi ja Kuurna) kaikenlainen kalastus kielletty.
Lohikalastus: taimen ja järvilohi, kaksi lohikalaa / venekunta / vrk.RAJOITUKSET:
Valtakunnallinen viehekalastuslupa:
- Ei oikeuta kalastamaan Multikoskessa, Piikstammessa ja Penninkiluomajoessa.

ALAMITAT

Harjus 35 cm, rasvaevällinen taimen ja järvilohi 60 cm, rasvaevätön taimen ja järvilohi 50 cm.


PÄÄKALALAIJIT:
Harjus, siika, muikku, hauki, ahven, säynäjä, taimen ja istutettu järvilohi-