Saaliskiintiö

Jäsen

Jäsenen ja metsästyoikeuden omaavan saaliskiintiöt 2019

Jäsen ja metsästysoikeuden omaava saa ampua kaudella 2019

Yhden (1) urosmetson, neljä (4) urosteertä tai kaksi (2) naarasteertä tai pyytä.

Koppelo ja riekko rauhoitetaan.

Jänikselle ei ole rajoituksia.

Vierasluvat

Vieraslupien saaliskiintöt 2019

Lintulupa

Vieras saa ampua kaksi (2) urosteertä tai pyytä sekä jäniksiä yhdellä luvalla. Myös karhua saa metsästää.

Korkeintaan 2 lintua kaudessa. Sallitut linnut ovat urosteeri ja pyy.

Jänislupa

Ei saalisrajoituksia.

Vesilinnut

Ei saalisrajoituksia

Majavan metsästys

Ei saalisrajoitusta

Mökkiläisten kausilupamaksut

Rajoitukset samat kuin jäsenillä.