Saaliskiintiö

Jäsen

Jäsenen ja metsästysoikeuden omaavan saaliskiintiö 2020

Jäsen ja metsästysoikeuden omaava saa ampua kaudella 2020

kaksi ( 2 ) urosmetsoa, viisi ( 5 ) teertä tai pyytä.

Koppelo ja riekko rauhoitetaan.

Jänikselle ei rajoituksia.

Vierasluvat

Vieraslupien saaliskiintiöt 2020

Lintulupa

Vieras saa ampua viisi ( 5 ) teertä tai pyytä sekä jäniksiä yhdellä luvalla.

Myös karhua saa metsästää.

Korkeintaan 5 lintua kaudessa. Sallitut linnut ovat teeri ja pyy.

Jänislupa

Ei saalisrajoituksia

Vesilinnut

Ei saalisrajoituksia

Majavan metsästys

Ei saalisrajoituksia

Mökkiläisten kausilupamaksut

Rajoitukset samat kuin jäsenillä.