Saaliskiintiö

Jäsen

Jäsenen ja metsästyoikeuden omaavan saaliskiintiöt 2018

 

Jäsen ja metsästysoikeuden omaava saa ampua kaudella 2018

Yhden (1) urosmetson ja kaksi (2) muuta kanalintua, joihin kuuluu pyy ja urosteeri.

Koppelo, naarasteeri ja riekko rauhoitetaan.

Jänikselle ei ole rajoituksia.

Vierasluvat

Vieraslupien saaliskiintöt 2018

Lintulupa 

Vieras saa ampua kaksi (2) urosteertä tai pyytä sekä jäniksiä yhdellä luvalla. Myös karhua saa metsästää.

Korkeintaan 2 lintua kaudessa. Sallitut linnut ovat urosteeri ja pyy.

Jänislupa 

Ei saalisrajoituksia.

Vesilinnut

Ei saalisrajoituksia

Majavan metsästys

Ei saalisrajoitusta

Mökkiläisten kausilupamaksut

Rajoitukset samat kuin jäsenillä.