Saaliskiintiö

Jäsen

Jäsenen ja metsästysoikeuden omaavan saaliskiintiö 2022

Jäsen ja metsästysoikeuden omaava saa ampua kaudella 2022

kaksi ( 2 ) urosmetsoa, viisi ( 5 ) teertä tai pyytä, 1 riekko (jos metsästys Kuusamossa sallitaan).

Koppelo rauhoitetaan.

Jänikselle ei rajoituksia.

Vierasluvat

Vieraslupien saaliskiintiöt 2022

Lintulupa

Vieras saa ampua viisi ( 5 ) teertä tai pyytä sekä jäniksiä yhdellä luvalla.

Myös karhua saa metsästää.

Korkeintaan 5 lintua kaudessa. Sallitut linnut ovat teeri ja pyy.

Jänislupa

Ei saalisrajoituksia

Vesilinnut

Ei saalisrajoituksia

Majavan metsästys

Ei saalisrajoituksia

Mökkiläisten kausilupamaksut

Rajoitukset samat kuin jäsenillä.