Saaliskiintiö

Jäsen

Jäsenen ja metsästysoikeuden omaavan saaliskiintiö 2023

Jäsen ja metsästysoikeuden omaava saa ampua kaudella 2023 

(20.8.2023-31.1.2024)

kaksi (2) urosmetsoa joista toinen saa olla koppelo, kahdeksan (8) teertä, 1 riekko (jos metsästys Kuusamossa sallitaan).

Koppeloa ei saa ampua tammikuussa.

Pyy  rauhoitetaan.

Jänikselle ei rajoituksia.

 Vierasluvat

Vieraslupien saaliskiintiöt 2023 (20.8.2023-31.1.2024)

Lintulupa

Vieras saa ampua kolme (3) teertä, yhden metson sekä jäniksiä rajoituksetta.

Myös karhua saa metsästää.

Korkeintaan 4 lintua kaudessa. Sallitut linnut ovat teeret ja yksi metso.

Jänislupa

Ei saalisrajoituksia

Vesilinnut

Ei saalisrajoituksia

Majavan metsästys

Ei saalisrajoituksia

Mökkiläisten kausilupamaksut

Rajoitukset samat kuin jäsenillä.