Jäsen- ja vieraslupamaksut

Jäsenmaksut 2023

Metsästävän jäsenen metsästysmaksu vuodelle 2023 on 30 / kausi.

Jäsenmaksu suositellaan maksamaan suoraan seuran tilille. Muista mainita viestissä jäsenen nimi, jota maksu koskee. 


Hirviporukkaan kuuluvat maksavat maksun hirvimaksun yhteydessä.

Jäsen saa ampua kaudella 2023 (20.8.2023-31.1.2024)

2 uros metsoa, toisen  metson sijasta  voi ampua koppelon, 8 teertä, yhden riekon/ metsästäjä/ kausi (jos riekon metsästys sallitaan Kuusamossa.)  

Huom! Latvalintupyynnin aikaan ei saa ampua koppeloa.

Pyy rauhoitetaan.

Jänikselle ei ole rajoituksia.

Jäsen saa metsästää hanhea.


Metsästysmaksun voi maksaa seuran tilille FI33 5194 0720 1668 21

- maksun aiheeksi laitettava: Metsästäjämaksu 2023

Hirviporukan osallistumismaksu 130 euroa(sis. metsästäjämaksun).

- maksun aiheeksi: Hirvimaksu/metsästäjämaksu 2023

Jäsenet voivat maksaa halutessaan vapaaehtoisen talkoomaksun, jonka summan voi itse määrätä.Vierasluvat 2023

Jäsenen oltava vieraan mukana metsällä ja vierasluvat ostettavissa luvanmyyjiltä tai suoraan tilisiirrolla Lämsän erämiesten tilille


Vieraslupaa maksaessa suoraan seuran tilille FI33 5194 0720 1668 21

 tulee mainita  maksun viestissä päivämäärä, jota vieraslupa koskee ja jäsenen nimi kenen vieraana ollaan metsästämässä. 


Lintulupa 30 €/vrk.

Vieras saa ampua yhden metson, kolme  teertä  sekä jäniksiä vapaasti  metsästyskauden aikana. Myös karhua saa metsästää.

Metsästyskausi on 20.8.2023-31.1.2024.

Pyy on rauhoitettu. Hanhea ei saa metsästää vierasluvalla.


Jänislupa 30 €/ vrk linnunmetsästys aikana.

Jänislupa 15€ linnunmetsästyksen jälkeen loppukausi.


Sänkelän ja seuran saunamökin vuokrauksen yhteydessä mahdollista ostaa vieraslupa, hinta 30€/vrk.

Saaliskiintiöt ja rajoitukset kuin normaalilla vierasluvalla mutta metsästyksessä ei tarvi jäsentä mukaan.

Lupa henkilökohtainen.

Vesilinnut

Lupamaksu 5€/vrk

10€/Viikko

20€/kausi

Majavan metsästys

Lupamaksu  vieraille 20€/koko kausi. Jäsenille ei ole lupamaksua.

Ei saalisrajoitusta

Karhun metsästys koiralla

Karhun kaadosta kaatomaksu 200€.

Luvan hinta 25 € /vrk ja 50 € / kausi.

Yhteyshenkilöt

Mikko Nevala puh. 044 0682755

Veli Palosaari puh.040 587 1910Luvan myynti Risto Kuusisto, Juhani Kurvinen, Aatos Karjalainen, Tuomo Heiskanen ja Ari Rönkkönen. 

Suositus, että luvat ostetaan maksamalla suoraan seuran tilille yllä olevaa ohjetta noudattaen. 


Karhunkaatomaksu vierailta 200 €.


Suurpetohavainnot

Suurpetoyhdyshenkilö Mikko Nevala puh. 0440682755.

Suurpetohavainnoista on ilmoitettava yhdyshenkilölle mahdollisimman pian.Mökkiläisten kausilupamaksut

100 €/ kausi.

Lupa sisältää karhunmetsästysluvan.

Rajoitukset samat kuin jäsenillä.