Lämsän Erämiehet ry jäsentenväliset pilkkikisat 14.4.2019

24.11.2018

Lämsän Erämiehet ry:n jäsentenväliset pilkkikisat pidetään 14.4.2019 klo 12-14 Joukamojärvellä Lämsänkylässä seuran majalla.